Site Rengi

Bilge Günlük

E-devlet Veraset İlamı Sorgulama Nasıl Yapılır? Veraset İlamı Nedir?

E-devlet Veraset İlamı Sorgulama Nasıl Yapılır? Veraset İlamı Nedir?

Bir kimsenin vefatının ardından mirasçılarının kimler olduğunun tespiti için gerekli olan belgeye Veraset İlamı denir. Veraset ilamı, mirasın paylaşılması veya reddi miras için de gereklidir. Peki, veraset ilamı nasıl çıkartılır? Veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır? gibi birçok sorunun cevabına aşağıda değinelim.

 

Öncelikle E-DEVLET üzerinden VERASET İLAMI SORGULAMA ekranı için buraya ya da aşağıudaki görsele tıklayabilirsiniz.

Veraset ilamı nedir?

Veraset ilamı, bir kimsenin vefatı halinde, mirasçılarının kim olduğunun tespit edilmesi açısından Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilen ve mirasçıların listesini içeren hukuki belge olarak karşımıza çıkıyor. Ölüm halinde, murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğu bu belgede gösterilir. Yani, aksine bir durum olmadıkça, veraset ilamında adı mirasçı olarak geçenler, murisin (vefat eden kimsenin) mirasından pay almaya hak kazanıyorlar.

Veraset ilamı ne işe yarar?

Veraset ilamında, mirasçılarla birlikte, mirasçıların hangi oranda hak sahibi olduğu da gösteriliyor. Bu oran malların bölüştürülmesinde büyük önem taşıyor. Diyelim ki tapuda bir gayrimenkul mevcut ve bu durumda veraset ilamında belirtilen oran uyarınca bu gayrimenkul murislere bölüştürülüyor. Ya da bankada bulunan para da murislere belirtilen oranda bölüştürülüyor.

Veraset ilamı nereden alınır?

Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edileceği gibi noterden de alınabiliyor. Veraset ilamını Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alacaksanız bir dilekçeyle birlikte mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi ilgili nüfus biriminden sizinle alakalı nüfus kaydını talep edip mirasçı olup olmadığınızı tespit ediyor. Veraset ilamını noterden almak istiyorsanız bu durumda notere veraset ilamı için başvurduğunuzda öncelikle nüfus kayıtlarınız incelenip mirasçı olup olmadığınıza bakılıyor. Mirasçıysanız veraset ilamını çıkartabiliyorsunuz.

Veraset ilamı nasıl çıkartılır?

Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının vefat durumundan sonraki bir ay içinde yapılması gerekiyor. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz…

Veraset ilamı çıkarmak için gerekli ön belgeler;

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılacak talep dilekçesi ve nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden alınacak aile nüfus kaydından oluşmaktadır. Veraset ilamı çıkarmak için bir sınırlama olmamakla birlikte, Türkiye’nin her yerindeki mahkemeler başvuru için yetkilidir. Ancak işlerin daha hızlı olması açısından genellikle bölgedeki mahkemeler tercih ediliyor.

Birden fazla mirasçı olması durumunda, mirasçılardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterli görülüyor.. Diğer mirasçılar da dilekçeye ekleniyor. Hükmedilen mahkeme kararı, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğuruyor..

Dilekçede bulunması gereken en önemli belgelerden bir tanesi de miras bırakanın “nüfus kayıt örneği”dir.

Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada, genel olarak iki tanık dinlendiği görülüyor. Bu bilgiler doğrultusunda da mahkeme, mirasçıları ve miras paylarını tespit ediyor.

Veraset ilamı almak şart mıdır?

Bir kimsenin ölümünden sonra gerekli merciler önünde meşrulaştırılması ve hukuksal sonuçların karşılandığı onaylanana kadar yapılması gerekenler arasında veraset ilamı almak bulunuyor.

Veraset ilamı, bir kimsenin vefatı halinde, yakınlarına kendisinden kalan mirasın ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Veraset ilamı ölüm gerçeğinin hukuk platformunda tescil edildiği bir zorunluluk olarak ifade ediliyor.

Veraset ilamı çıkarmak için bir sınırlama olmamakla birlikte, Türkiye’nin her yerindeki mahkemeler başvuru için yetkilidir. Ancak işlerin daha hızlı olması açısından genellikle bölgedeki mahkemeler tercih ediliyor. Söz konusu ilam noterden de çıkarılabiliyor.

Alınan veraset ilamında mirasçılara kalan mirasın, para veya mal mülk olmaması; bunun aksine vergi borcu veya banka borcu gibi borçların kalması durumunda, mirasçılar reddi miras işleminde bulunarak mirasın reddini isteyebilir. Peki mirasın reddi nasıl olur?

Mirasın reddi nasıl olur?

Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme mirasbırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor.

Miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde reddi miras süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılıyor ve reddeden mirasçı isterse de kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı da tüzükle düzenleniyor.

Veraset ilamı reddi miras nedir?

Terekeye dahil haklar ve borçlar mirasçılara bir bütün olarak intikal ediyor. Mirasçılar sadece terekedeki mal ve hakların yanı sıra murise ait borçları da üstlenmiş oluyorlar. Terekenin bir bütün olarak ve kanundan dolayı mirasçılara geçmesine kanunda külli halefiyet ilkesi deniyor.

Mirasçılar mirası kabul edip etmemekte serbesttirler. Veraset ilamı reddi miras ile mirasçının murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak mirası reddettiğini açıklaması lazımdır. Veraset ilamı alındıktan sonra mirasın reddedilmesi ile tüm miras kayıtsız şartsız reddedilmiş oluyor.

Mirasçılar murisin borçlarından

buy cheap kamagra online

, terekeye dahil mallarla değil, aynı zamanda kendi malvarlığıyla da sınırsız ve zincirleme olarak sorumlu oluyorlar. Her mirasçı terekedeki borçların tamamından sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu mirası red veya mirasın tasfiyesini istemektir. Veraset ilamı reddi miras ile miras reddedilmiş oluyor.

İştirak halinde mülkiyet ilkesi nedir?

Miras kendiliğinden ve bir bütün olarak mirasçıların hepsine birden geçiyor. Yani, birden fazla mirasçı tereke üzerinde iştirak halinde malik sıfatıyla hak sahibi olurlar. Taksim anına kadar herhangi bir mirasçı, tereke malları üzerinde bir hak iddia edemiyor ve kendi hissesi üzerinde de tasarrufta bulunamıyor. Mirası hep birlikte kazanmış olan mirasçıların taksime kadar meydana getirdikleri topluluğa miras şirketi deniyor.

Veraset ilamı dilekçesi nedir?

Veraset ilamı belgesi bilindiği üzere Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak alınıyor. Söz konusu belge için dilekçe vermek gerekiyor.

Yasal mirasçıların kimler olduğunu gösteren veraset ilamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru için ise, veraset ilamı dilekçesi, ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği gerekiyor. Söz konusu veraset ilamı dilekçe örneği aşağıda yer alıyor;

Veraset ilamı dilekçesi örneği şöyledir;

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı : Hasımsız

Dava : Veraset

Olaylar :

…………………………ili, ………………………. İlçesi, ……………hane, …………..cilt, …………..sahife nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) ………………………………………. ……./………/………. tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) …………………………….. bırakmıştır.

Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.

…../……../20…

(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)

 

Bu yazı açık kaynak araştırmalardan derlenmiştir. Paylaşım ihlali olduğunu düşünüyorsanız buradan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dermanel Bitkisel Çözümler
Son Yazılar
Günlük Burçlar
GALERİ
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
24 Haziran 2021 tarihinde Microsoft tarafından tanıtılan Windows 11 sistem gereksinimleri çoğu kullanıcının yeni sisteme...
Windows 11 Türkçe Final Sürüm yayınlandı ve kurulum medyaları artık resmi yansılarda indirilmeye hazır hale...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Uygulamayı buraya veya aşağıdaki resme tıklayıp kurduktan sonra Bee Network ağına dahil olup Bee Coin...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
Hipnoz etme sözleri her ne kadar insanlara sihir gibi gelsede işin arkasında belli kalıplar vardır....
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Bilinen sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, alternatif olarak farklı, yeni ve kaliteli bir sosyal medya ortamı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan yüz binlerce öğrenci, bugünden itibaren AÖF vize sınavlarına online olarak...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes aile destek ödemesinden yaralanabilecek....
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de tam ondört yerde geçen secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerini okursak veya okunduğunu duyarsak  yapmakla yükümlü olduğumuz secdeye tilavet...
LGS sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının 16.00’da www.meb.gov.tr –...
Bilindiği üzere dünya futbolunun en büyük organizasyonu FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü...
Bilindiği üzere çevrimiçi konum bildirimi yapmak için tercih ettiğimiz popüler uygulamalardan biri Swarm. Peki swarm...
Samsung Galaxy Note 8 oldukça uzun bir bekleyişin ardından New York’ta ve Türkiye’de aynı zamanda...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet, geliştirici Sesquipedalian SMF 2.1 final sürümünü şöyle duyurdu:   Sevgili Üyeler, Simple Machines uzun zamandır...
Uygulamayı kurduktan sonra Pi Network ağına dahil olup Pi Coin madenciliği yapmak için referans koduna...
Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattının ardından, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yönlendirmesi ile Koronavirüs için vatandaşların...
Muhakkak ki web aleminin en yaygın kullanılan içerik yönetim sistemlerinin (cms) başında WordPress gelmektedir. Bu...
Dilediğiniz renk kodunu seçmek için aşağıdaki uygulamayı kullanabilirsiniz. Listenin altında kodları verilmiş renk listesinden de...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
Çok beğenilen ve tercih edilen tarlılardan olan revaninin nasıl yapıldığını öğrenelim. Revani tatlısı Osmanlı Mutfağından bugüne ulaşmış ve insanların zevkle yediği hoş bir tatlı olmuştur. Revani yapmak ise oldukça kolay...
Dileyene körili mantarlı, dileyene kremalı mantarlı tavuk sote! Tek seferde tava kirletmeden, vakit harcamadan iki...
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ramazan pidesi kaç kalori? Peki ramazan pidesi kilo aldırır mı? İşte tüm...
Malzemeler 400 gr bitter çikolata 2 tatlı kaşığı granül kahve 300 gr krema Kakao
Malzemeler 3 adet yumurta yarım çay bardağı süt Biraz tuz ve yeteri kadar  dilimlenmiş bayat...
Archman Gnu/Linux