Site Rengi

Bilge Günlük

HAC NEDİR? KAÇ ÇEŞİTTİR? NASIL YAPILIR?

HAC NEDİR? KAÇ ÇEŞİTTİR? NASIL YAPILIR?

EFENDİMİZ SAV BUYURUYOR;

  ‘’Üç mescidin dışında hiçbir mescide şeddi rihal (yolculuk) edilmez mescidi haram,mescidi nebevi,mescidi aksa.Mescid-i Aksa’da yapılan ibadete beşyüz, Mescid-iNebevi’de yapılan ibadete bin, Mescid-i Haram’da yapılan ibadete yüzbin, sevap vardır..’’‘’Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir .‘’Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, beni hayatımda ziyaret eden kimse gibidir, selamını vasıtasız ben alırım.’’ ‘’Kabrimi ziyaret eden kimse içinKıyâmet günü şefaatçi olmak benim üzerime vazifedir.’’ “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.”

hac-nedir-nasil-yapilir

YAPILACAK VAZİFELERİN SIRASI:

1- HAZIRLIK AŞAMASI

2- İHRAMA NASIL GİRİLİR?

3-HAC NEDİR? FARZLARI ÇEŞİTLERİ  NELERDİR ?

4- HAC NAMAZI VE NİYETİ

5- YAPILACAK ÖNEMLİ DUALAR  NİYETLER VE MANALARI

6- KABE-İ MUAZZAMA’YA NASIL GİRİLİR?

7- TAVAF NASIL YAPILIR NAMAZI NASIL KILINIR?

8- SA’Y NASIL YAPILIR?

9- İHRAMDAN HAC ÇEŞİTLERİNE GÖRE NASIL ÇIKILIR?

10- MÜZDELİFE VAZİFESİ

11- MİNA VAZİFESİ

12- BAYRAM VE KURBAN KESME USULLERİ

13- VEDA TAVAFI NASIL YAPILIR?

HAC NEDİR?

Hac, belli bir zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir.

HACCIN FARZLARI:

Haccın farzları, birisi şart ikisi rükün olmak üzere üçtür:

  1) İhrama girmek (şarttır),

  2) Arafatta vakfe,

  3) Ziyaret tavafı.

HAC KİMLERE FARZDIR?

1 ) Akıllı olmak,

2) Erginlik çağına gelmiş olmak,

3) Müslüman olmak,

4) Hür olmak,

5) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.

6) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için yol masraflarını karşılayacak parası bulunmak.

HAC ÜÇ ÇEŞİTTİR:

İfrad Haccı: Umresiz yapılan hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. İfrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

Temettu Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek hac vazifelerini yerine getirir. Temettu haccında kurban kesmek vacibdir.

Kıran Haccı: Umre ve haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı ihrama girerken hem umre, hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kiran haccında da kurban kesmek vacibdir.

HAZIRLIK AŞAMASI:

       Helallikler alınmalı,borçlar ödenmeli,küsler barışmalı,emanetler verilmeli,sadaka verilmeli,Efendimiz’e SAV hediyeler hazırlanmalı (Hatim,cevşen,dua,salavat,tevhid vb.),kaza namazı kılmalı,evden çıkar iken 2 rekat namaz kılınmalı dua ile çıkmalı.Hareket gününe kadar kalan zaman diliminde yol hazırlığı manasında daha hassas ve maneviyat ile dolu günler yaşamalı.İlgili kaynaklardan mekanlar ve ibadetlerle alakalı hazırlık yapmalı. Efendimize SAV, ehli beytine ve sahabe efendilerimize toplu ve ferdi hediyeler hazırlanmalıdır.Huzura hediyesiz çıkılmaz.

TOPLU HEDİYELER:

HATM-İ ŞERİF SAYISI İSTEĞE BAĞLI

YASİN-İ ŞERİF HATMİ : 41 ADET

TEVHİD-İ ŞERİF :24 BİN

YA LATİF : 16641 ADET

YUNUS AS.’IN MUNACAT DAUSI : 2373 ADET

FERDİ HEDİYELER:

BESMELE-İ ŞERİF: 990 ADET

SALAVAT-I ŞERİF : 660 ADET

İSTİĞFAR: 1001 ADET 

İHRAM HAZIRLIKLARI VE İHRAMA GİRMEK: 

    İhrama girmeden önce genel vücut temizliği yapılır (tıraşlar,tırnak,saç,sakal), boy abdesti alınarak veya normal abdest ile ihrama hazırlanılır.İhramlı iken bu temizlikleri yapmak mümkün değildir.Beden temizliğinden sonra ihram sınırlarının (mikat mahalli) birinde;erkekler sadece;

İzar; (belden aşağısına giyilir) ile,

Rida; (belden üstüne giyilir) adı verilen 2 parçadan oluşan ihram giyerler.

Başları açık ve ayaklar çıplaktır.Ayaklara topukları ve üstü açık terlik giyilebilir.

    Bayanlar normal ve sade elbiseleri ile ihramlı sayılırlar, sadece yüzlerini örtmezler.Erkek ve kadınlar kerahet vakti dışında 2 rekat ihram namazı kılar ve hac niyetlerini yaparlar.Arkasından telbiye getirirler.Bundan sonra ihram yasakları başlamıştır.Hanefilere göre telbiye, ihrama girmenin şartlarındandır.

Telbiyesiz ihram sahih olamaz mutlaka getirilmelidir.

HAC NİYETİ:

    Allahümme inni üridül hacce feyessirha vetegabbelha minni.

Allahım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum.Haccımı bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.

TELBİYE:

    Lebbeyk allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innelhamde venniğmete leke velmülk la şerike lek.

    Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın ve benzerin yoktur.

İHRAM YASAKLARI:

    Fasıklık, kötü söz söylemek,etrafındaki insanlarla çekişmek,tartışmak,koku sürmek,takke giymek,saç, sakal, bıyık tıraşı olmak,tırnak kesmek.Uyurken yüz ve ayakları örtmek, haşerat öldürmek,eşiyle cinsel ilişkide bulunmak veya cinsel ilişkiyi tahrik eden söz ve davranışlarda bulunmak. yasaktır.

KABE-İ MUAZZAMA’YA YOLCULUK:

   Sefer sırasında yolda uyanık olmak. Yolculuk süresince her fırsatta;3 defa telbiye arkasından tekbir,tehlil,tahmid ve salavat-ı şerife getirmek. Dua etmek, nasihat dinlemek, ziyaret mekanları hakkında hazırlık yapmak.Kalben ve ruhen hazırlık yapmak.

TEKBİR:

    Allahuekber allahuekber lailaheillallahu vallahuekber allahuekber velillahilhamd .

   Allah büyüktür Allah büyüktür.Allah’tan başka ilah yoktur.Allah büyüktür, büyük olan yalnızca Allah’tır ve hamd de sadece O’na mahsustur.

TEHLİL:

    Lailaheillallahu vahdehu la şerikeleh lehülmülkü velehülhamdü vehuvealakülli şeyin kadir.

   Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir.Ortağı yoktur.Mülk O’nundur.Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.

TAHMİD:

   Elhamdulillahi rabbilalemin vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.

   Alemlerin rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun.Sonsuz salat ve selam Efendimiz Muhammed’e ve güzide efradına ashabına olsun.

HAREM-İ ŞERİFE GİRMEK USULÜ NASIL OLMALI:

    Harem-i Şerif’in dış avlu kapısına kadar telbiye getirilir ve burada biter.Beytullah’a yaklaşır iken başlar önde yere bakarak yaklaşılır tekbir, tehlil,salavat getirilir ve ilk görüldüğü anda yapılan dua kabul edilir.Farz namaz kılınmıyor ise hemen tavafa niyet edilir ve başlanır.

TAVAF NASIL YAPILIR :

    7 Şavttan oluşur. 1.Şavt; Hacer-ül Es’ved’de iki el havaya kaldırılır selamlama (Bismillahiallahuekber) ile başlar ve Hacer-ül Es’ved’de biter.

Tavafa başlar iken; Allahumme imânen bike ve tasdikan bikitâbike ve ifâen biahdike ve ittibâen lisünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve selem: Allahım! Sana iman ettim, Kitabını tasdik ettim, ahdine uydum ve Resulün (s.a.v)’in sünnetine tabi oldum denir.

    Şavt sırasında Yemen köşesine gelindiğinde (Hacer-ül Es’ved’in bulunduğu köşeden bir önce ki köşedir), Rabbena duası bu köşede okunur. Hz İbrahim AS’ın duasına icabet edilir,Efendimiz SAV burada dua etmiştir.Buradan cennete açılan bir kapı vardır ve serin serin rüzgarıeser.

REMEL:

    Tavafta ilk üç şavt yapılır iken sünnet olan; kısa adımlarla hafif koşar vaziyette ve omuzlar silkelenerek çalımlı yürümektir.Bayanlar abartılı yapmazlar.Bu adet müşriklerin,müslümanların yorgun ve bitkin halleri ile alay geçme niyetlerine binaen,Efendimiz SAV tarafından yiğitlik ve yorgunluk emaresi yaşamayan bir görüntü arzetmek için uygulatılmıştır.

IZDIBA:

    İhramlının tavafın ilk üç şavtında REMEL yapar iken; sağ omuzunu açması, ihramı sağ omuzu altından geçirir ve sol omuzuna atar veya izar’ın içine tutturur.Dördüncü şavtta remel ve ızdıba bitirilir omuz kapatılır normal adımlar ile şavt yediye tamamlanır.

TAVAF DUASI:

    Belirli bir duası yoktur.Selamlama,başlama duası ( Allahumme imânen bike ve tasdikan bikitâbike ve ifâen biahdike ve ittibâen lisünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve selem) ve Yemen köşesinde Rabbena duaları dışında herkes içinden geldiği gibi veya dua mecmualarından istifade ederek dua yapabilirler.Kur’an-ı kerim okunabilir, istenilen zikir ve istiğfar çekilebilir.Cevşen okunabilir…..

TAVAF NAMAZI:

    Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’i,Kabe-i Muazzam’a ile aranıza alarak (Efendimiz SAV bu şekilde yapmıştı) veya mümkünse hatim bölgesinde 2 rekat (Kafirun ve İhlas süreleri okumak sünnettir) tavaf namazı kılınır ve dua edilir.Namazdan sonra mümkünse zemzem içilir sünnettir.Etrafta bulunan sebillerden zemzem içilebilir.

SAFA-MERVE ARASI SA’Y YAPMAK:

    Sa’y (safa ve merve arası yapılan yürüyüş) yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Kabe’ye dönülür tekbir,tehlil,tahmid ve salavat getirilir ve dua (Allah’ım senin rızan için umre sa’y’imi yapmak istiyorum bana kolaylaştır ve kabul buyur) edilir.Eller Kabe’ye doğru kaldırılır (Bismillahiallahuekber) selamlanır ve Safa’dan başlayarak; 4 gidiş-3 geliş olarak (Merve’de biter) sa’y yapılır. Safa tarafına yakın başlar iken Yeşil ışıklar (yan duvarlarda ve tavanda yanan yeşil flüoresan lambalar) arasında koşar adımlar ile (Hervele) yapılır.Safa ve merve tapelerinde her seferinde durup Kabe’ye dönülür, Kabe selamlanır ve dua edilir.

     Son turda Merve’de sa’y biter uzun bir dua yapılır.Baş tıraş edilir ihramlı olmayan bir kişinin tıraş etmesi uygundur.Tüm saçını kestirmeyecekler (isteğe bağlı kesilebilir de) ;önden yanlardan ve arkadan birer tutam (1cm kadar) saç kestirirler, bayanlarda saçlarından bir tutam (1 cm) kestirirler.Bu tıraştan sonra ihram biter ve ihramdan çıkılır.

İLK TAVAF VE SA’Y ‘DEN SONRA:

   İfrad ve temettu haccı yapanlar sa’y bitince saçlarını tıraş eder ve ihramdan çıkarlar.

   Kıran haccı yapanlar saçlarını kestirmeden ihramlı olarak Mekke’de beklerler.

   Burada kaldığı süre içinde mümkünse namazları Harem-i Şerifte kılmak, fırsat buldukça nafile tavaf etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, nafile ve kaza namaz kılmak çok sevaptır.

Terviye günü, yani Arefe’den bir gün önce ;

   Arafat’a çıkılır. Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalınır. İbadet ve dua ile vakitler değerlendirilir.Efendimiz SAV ”Hac Arafattır” buyurmuştur.

Burada öğle ile ikindi namazları cemaatle öğle vaktinde birlikte kılınır. Buna ”Cem’i Takdim” denilir.

   Öğleden sonra Arafat vakfesi yapılır. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan ‘Müzdelife’ ye hareket edilir.

Müzdelife’ye gelince;

   Müzdelife de akşam ve yatsı namazları cemaatle yatsı vaktinde birlikte kılınır. Buna ”Cem-i Tehir” denilir.

Geceyi Müzdelife de geçiren hacı adayları şeytan taşlamak için kullanılacak taşları burada toplar.

   Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınarak, ”Müzdelife Vakfesi” yapılır. Hava aydınlandıktan sonra Mina’ya hareket edilir.

Mina’ya gelince;

Bayramın Birinci Günü Mina’da Sırasıyla:

a) Akabe Cemresine yedi taş atılır.

b) Saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır.(İfrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib olmadığından, bunlar Akabe Cemresine taş attıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Temettü veya Kıran haccı yapanlar Akabe Cemresi’ne taş atıp kurban kestikten sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar .)

c) Vakit ve imkan bulunursa aynı gün Mekke’ye gidilerek farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın İkinci Günü Sırasıyla: Küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Bayramın birinci günü ziyaret tavafını yapamayanlar ikinci günde yaparlar .

Bayramın üçüncü Günü: Yine Küçük,orta ve akabe cemrelerine yedişer taş daha atılır. Aynı gün Mina’dan Mekke’ye dönülünce veda tavafı yapılarak hac vazifesi tamamlanmış olur.

Uygulamasını anlattığımız İfrad haccıdır.

Temettü ve Kıran haclarının yapılışında bazı farklılıklar vardır;

Temettu Haccı; Hac ve Umre ayrı ihramda beraber yapılır ise;

   Temettu haccı yapacak olan kimse Mikat sınırında umre için ihrama girer. Mekke’ye gelince usulüne uygun olarak umreyi yaptıktan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar.

   Terviye gününe kadar. (Yani Arefe gününden bir gün önce) Mekke’de ihramsız olarak bekler. Terviye günü Mekke’de hac için yeniden ihrama girer ve yukarıda anlatıldığı gibi hac vazifelerini yapar .

Ancak ifrad haccından farklı olarak :

1) Bayramın birinci günü Cemre Akabesine taş attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar.

2) Ziyaret tavafından sonra haccın sa’yini yapar.

Vazifesini tamamlamış olur.

Kıran Haccı (Hac ve Umre aynı ihramda) ;

   Kıran haccı yapacak olan mikat sınırlarında hem hac, hem de umreye ikisine birden niyet ederek her ikisi için de bir ihrama girer. Mekke’ye varınca önce umre yapar, umreyi tamamladıktan sonra haccın tavafını, peşinden de haccın sa’yini yapar. Fakat ihramdan çıkmaz. Ihramlı olarak bekleyip terviye günü gelince Arafat’a çıkarak tarif edildiği gibi hac vazifelerini yerine getirir. Kıran haccında da ifrad haccından farklı olarak: Bayramın birinci günü Cemre Akabesine taş attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar.

VEDA TAVAFI:

    Mekke’den ayrılacağımız gün veda tavafı yapılır ve tavaf namazından sonra dua edilir.Umre tavafı dışında istediğiniz kadar tavaf yapabilirsiniz ve diri veya mevta herkeze sevabını hediye edebilirsiniz tavafta ihramlı olma şartı yoktur. Ekstra yapılan bu tavaflar da gözlük,takke,çorap,şemsiye kullanılabilir.Ayrıca Hatim bölgesi içinde ki alan da (Kabe’nin içi sayılır) namaz kılınabilir.Mültezem’de (Hacer-ül Es’ved taşı ile Kabe kapısı arasıdır) Kabe’ye el ve yüz sürerek dua etmek sünnettir.

TAVSİYELER VE ALINACAK MALZEMELER:

     Pişik,ishal,dudak çatlamalarına karşı krem,üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı hazırlıklı olmalı, ilaç alınabilir, sürekli kullanılan ilaçları tansiyon ilacı vb. yanımıza almak gerekir.Çocuklar için güneş kremi ve hareketli çocuklar için orada namaz esnasında vb. yanınızda kalmaları için bel kuşağı alınabilir.Çocuk arabası en ufak ve pratik katlanır olanlardan alınabilir. İnce bir seccade muhakkak alınmalıdır, güneş gözlüğü önemlidir.Erkekler topuğu ve üstü açık terlik almalı.Değerli eşya için bel çantası olabilir. İhramı tutturmak için bel kemeri alınmalı veya kemerli bel çantası ile ihram tutturulabilir. Bol terlemeden dolayı iç çamaşırı yeterince alınmalı.İhram çıkışı saç tıraşı için küçük bir makas alınmalı. Cevşen,dua mecmuaları,rehber kitap vb. eserler alınmalı.Cep telefonu alınmalı hattını oradan alacağız.Mendil almalı.Yarım boğazlı çorap umre dışı tavaflarda kullanmak için alınabilir.İhramsız zamanlarda ibadetlerde kullanmak için ince terletmeyen kıyafetler alınmalı.Öğle vakti çok sıcakta tavaf yapmamalı ve güneş altında kalmamalı.Daha çok gece vakitlerini ibadete ayırmalı ve en sıcak vakitte otelde dinlenmeli. Yemekte çok zaman kaybetmemeli, çok çeşit ve tanımadığımız yemeklerden sakınmalı. Zemzem suyu dışında normal içme suyu da kullanmalı. Oda klimalarını 22-23 dereceye ayarlamalı. Diyanet kimlik kartı sürekli yanında olmalı.Kesinlikle yerel polis ve yetkililerle tartışmamalı çok problem yaşanır.Fotoğraf makinaları ile mescide (Ravza ve Kabe’ye) almazlar,cep telefonu serbest ama çanta dışında gizli olarak üzerinde sokacaksın, resim ve ses çekilebilir.Hediyelikler seccade tesbih koku vb. İstanbul’dan alınmalı oradan yük yapmayın.Yerel olan hediyeler alınabilir. Görünür ziynet eşyası olmamalı özellikle çocuklarda.

kaynak: bknz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dermanel Bitkisel Çözümler
Son Yazılar
Günlük Burçlar
GALERİ
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
24 Haziran 2021 tarihinde Microsoft tarafından tanıtılan Windows 11 sistem gereksinimleri çoğu kullanıcının yeni sisteme...
Windows 11 Türkçe Final Sürüm yayınlandı ve kurulum medyaları artık resmi yansılarda indirilmeye hazır hale...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Uygulamayı buraya veya aşağıdaki resme tıklayıp kurduktan sonra Bee Network ağına dahil olup Bee Coin...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
Hipnoz etme sözleri her ne kadar insanlara sihir gibi gelsede işin arkasında belli kalıplar vardır....
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Bilinen sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, alternatif olarak farklı, yeni ve kaliteli bir sosyal medya ortamı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan yüz binlerce öğrenci, bugünden itibaren AÖF vize sınavlarına online olarak...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes aile destek ödemesinden yaralanabilecek....
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de tam ondört yerde geçen secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerini okursak veya okunduğunu duyarsak  yapmakla yükümlü olduğumuz secdeye tilavet...
LGS sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının 16.00’da www.meb.gov.tr –...
Bilindiği üzere dünya futbolunun en büyük organizasyonu FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü...
Bilindiği üzere çevrimiçi konum bildirimi yapmak için tercih ettiğimiz popüler uygulamalardan biri Swarm. Peki swarm...
Samsung Galaxy Note 8 oldukça uzun bir bekleyişin ardından New York’ta ve Türkiye’de aynı zamanda...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet, geliştirici Sesquipedalian SMF 2.1 final sürümünü şöyle duyurdu:   Sevgili Üyeler, Simple Machines uzun zamandır...
Uygulamayı kurduktan sonra Pi Network ağına dahil olup Pi Coin madenciliği yapmak için referans koduna...
Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattının ardından, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yönlendirmesi ile Koronavirüs için vatandaşların...
Muhakkak ki web aleminin en yaygın kullanılan içerik yönetim sistemlerinin (cms) başında WordPress gelmektedir. Bu...
Dilediğiniz renk kodunu seçmek için aşağıdaki uygulamayı kullanabilirsiniz. Listenin altında kodları verilmiş renk listesinden de...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
Çok beğenilen ve tercih edilen tarlılardan olan revaninin nasıl yapıldığını öğrenelim. Revani tatlısı Osmanlı Mutfağından bugüne ulaşmış ve insanların zevkle yediği hoş bir tatlı olmuştur. Revani yapmak ise oldukça kolay...
Dileyene körili mantarlı, dileyene kremalı mantarlı tavuk sote! Tek seferde tava kirletmeden, vakit harcamadan iki...
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ramazan pidesi kaç kalori? Peki ramazan pidesi kilo aldırır mı? İşte tüm...
Malzemeler 400 gr bitter çikolata 2 tatlı kaşığı granül kahve 300 gr krema Kakao
Malzemeler 3 adet yumurta yarım çay bardağı süt Biraz tuz ve yeteri kadar  dilimlenmiş bayat...
Archman Gnu/Linux