Site Rengi

Bilge Günlük

Özel okul teşvik için başvuru şartları

Özel okul teşvik için başvuru şartları

MEB özel okul teşviği için başvuruları başlattı. Başvurular 10 Ağustos tarihinde başladı ve 02 Eylül’e kadar sürecek.

Özel teşvik başvuruları için gerekli olan belgeler ve şartlar şunlardır:

 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, bakanlığa bağlı özel okullara ilişkin yöneltilen 51 soru ve cevaba yer verildi. Soru ve cevaplar arasında teşvik başvuru şartları, takvimi ve teşvik tutarlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.
Buna göre, öğrenci velileri veya vasileri kayıtlı oldukları resmi veya özel okul müdürlükleri aracılığıyla; özel okullar ise MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını 2 Eylül´e kadar yapabilecek.
2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara Ağustos ayı içinde kayıt yaptırabilecek. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecek.
Başvuru yapan özel okulların isimleri yayımlanmaya başlandı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, eğitim öğretim desteği için talebi olan özel okulların ilanlarını http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlamaya başladı. Veliler, kayıt yaptıracakları özel okulun başvurusu olup olmadığını buradan görebilecek. Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları, başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak genel müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak.
Eğitim ve öğretim desteğine ilişkin sıkça sorulan soru ve cevapları
1.2015-2016 öğretim yılı için özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları nereden yapılacaktır?
Öğrenci velileri/vasileri kayıtlı oldukları resmi/özel okul müdürlükleri aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabilecektir.
2. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 10 Ağustos 2015 – 02 Eylül 2015 tarihleri arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.
3. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-okuldaki “Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü” üzerinden 10 Ağustos 2015-02 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuru yapacaktır.
4.2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde nakil yapabilecekler mi?
2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara Ağustos ayı içerisinde kayıt yaptırabileceklerdir.
Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.
5.Eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar ne kadar süreyle yararlandırılabilir?
15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.
Okul öncesi öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlanabilir.
6.Veli/vasiler; eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinin kayıt işlemlerinin yapıldığını nerden öğrenebilirler?
Veli/vasiler “E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi”nden öğrencinin kaydının yapılıp yapılmadığını görebileceklerdir.
7.Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre öğrencilerin hangi makamlarca verilen yarıGma dereceleri dikkate alınacaktır?
Uluslararası olimpiyatlar, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan resmi makamlarca onaylanan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) yarışmalarda alınan birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri dikkate alınacaktır.
8. Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre Ailenin aylık toplam geliri beyan edilirken nasıl değerlendirme yapılır?
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine (Merkezi Nüfus İdare Sistemine (MERNİS) kayıtlı ve çalışan) ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeye göre ailenin toplam geliri
tespit edilecektir.
9. Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre vazife baGında vefat eden MEB personeli ifadesi kimleri kapsamaktadır?
Vazife başında vefat eden Millî Eğitim Bakanlığında (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar dahil) çalışan personeli kapsamaktadır.
10.2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan okullar eğitim ve öğretim desteğine tekrar baGvuru yapacaklar mıdır?
2015-2016 eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve eğitim ve öğretim desteğinden daha önceki yıl yararlananlar da dahil olmak üzere tüm kurumlar başvuru yapacaklardır.
11.2015-2016 öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
e-Okul üzerinden okulların kontenjanları göz önünde bulundurularak puan üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme yapılacaktır.
12.Destek verilecek özel okullar hangi tarihlerde yayımlanacaktır? 
Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (http://ookgm.meb.gov.tr) yayımlanacaktır.
13.Tercih işlemi yapacak öğrenciler hangi tarihte yayımlanacaktır?
Tercih işlemi yapacak öğrencilerin ilanı 03 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.
14. Destekten yararlanacak öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?
Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 04-10 Eylül 2015 tarihleri arasında eOkul üzerinden yapacaklardır.
15. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecektir?
Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir.
16. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 14-21 Eylül 2015 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. Ayrıca resmi okullardan özel okula destek kapsamında yerleştirilen öğrenciler bu tarih aralığında nakil ve kesin kayıt işlemlerini yapacaklardır.
17. Eğitim ve öğretim desteği Ek YerleGtirme Sonuçları hangi tarihte ilan edilecektir?
22 Eylül 2015 tarihinde Ek Yerleştirme Sonuçları Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir.
18. Ek Yerleştirme işlemlerinde Yeni Tercih Alınacak Mı?
Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.
19. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ilişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?
Okul öncesi 20.000, ilkokul 50.000, ortaokul 50.000, ortaöğretim/temel lise 110.000 öğrenci olmak üzere toplam 230.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
20. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ne kadardır?
Okul öncesi öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 2.680 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
21. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ne kadardır?
İlkokul öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
22. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları sayısı ne kadardır?
Ortaokul öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
23. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaöğretim ve Temel Lise kademesinde, destek tutarları ne kadardır?
Ortaöğretim öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL, Temel Lise öğrencilerimiz için ise 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
24. Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru
yapabilecektir.
25. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin baGvuruları nasıl yapılacaktır?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
26. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Ara sınıflarda öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.
27. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten yararlanma haklarını kaybederler?
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenciler ile destek kapsamı dışındaki ve destek kontenjanı dolmuş okullara nakil işlemini yaptıranlar eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.
28. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?
Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.
29.Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye yapacaklardır?
Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul müdürlüğüne kayıtlarını Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.
30. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli nasıl ödenecektir?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.
31. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.
32. Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi?
Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle  veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.
33. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir?
Öğrenci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat edeceklerdir.
34. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve Gartları taGıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.
35. Başvuru iGlemlerinin tamamlanmasından sonra Ek-12’de değişiklik yapılabilecek midir?
Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek- 12)’yla ilgili olarak başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra (2 Eylül 2015) Ek-12’de yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
36. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler istenecektir?
a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen; uluslararası
federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit formu (Ek-12)’nun 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesi,
c) Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır. Ayrıca açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgeleri ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığı altındaki Vazife Başında Vefat Eden MEB personeline ait onaylı belge,
d) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesi ve kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
37. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? 
İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
38. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?
14 Eylül 2015 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,
39. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?
Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
40. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.
41. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?
Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Bakanlığın internet adresinden ilan edilecektir. MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet adresi (http://ookgm.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)
incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.
Tercihleri sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir. Eğitim ve öğretim desteği Ek Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.
42. Okul Öncesi eğitim kurumlarına geçen yıl kayıt olup bu yıl tekrar bu kurumlara devam edecek öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?
Okul öncesi kurum öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince faydalanabilmektedirler.
43. Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl değişecek midir?
Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecektir.
44. 8. Sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteği başvuru işlemleri nasıl yapılacaktır?
8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Yerleştirme Sonuçlarının İlanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler,
Yerleştirme Sonuçlarının İlanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.
45.Özel okullarda ücretsiz veya %100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler mi?
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez. %100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamaz.
46. Veliler/vasiler belirtilen tarihlerde nakil işlemlerinin tamamlandığını nasıl öğrenebilecekler?
Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebileceklerdir.
47. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri her iki sınıf seviyesinde de destek için başvuru yapabilecek midir?
Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.
48. Yerleştirme işlemlerinde puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirme nasıl yapılacaktır?
Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.
49. 2014-2015 öğretim yılında sınıf tekrarı yapmış olan öğrenciler destek başvurusu yapabilecekler mi?
2014-2015 öğretim yılında sınıf tekrarı yapanlar destek başvurusu yapamayacaktır.
50. Hazırlık sınıfında destek almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği alma süreleri ne kadardır?
Hazırlık öğrencileri 5 yıl süreyle eğitim ve öğretim desteği alabilecektir.
51. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde yerleştirildikleri özel okula kayıt işlemi yapabilecek mi?
Eğitim ve öğretim desteği kapsamında özel okula yerleştirilen öğrenciler Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihlerde, yerleştirildikleri özel okula destek kapsamında kayıt işlemini yaptırabilecektir
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dermanel Bitkisel Çözümler
Son Yazılar
Günlük Burçlar
GALERİ
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
24 Haziran 2021 tarihinde Microsoft tarafından tanıtılan Windows 11 sistem gereksinimleri çoğu kullanıcının yeni sisteme...
Windows 11 Türkçe Final Sürüm yayınlandı ve kurulum medyaları artık resmi yansılarda indirilmeye hazır hale...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Uygulamayı buraya veya aşağıdaki resme tıklayıp kurduktan sonra Bee Network ağına dahil olup Bee Coin...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
Hipnoz etme sözleri her ne kadar insanlara sihir gibi gelsede işin arkasında belli kalıplar vardır....
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Bilinen sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, alternatif olarak farklı, yeni ve kaliteli bir sosyal medya ortamı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan yüz binlerce öğrenci, bugünden itibaren AÖF vize sınavlarına online olarak...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes aile destek ödemesinden yaralanabilecek....
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de tam ondört yerde geçen secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerini okursak veya okunduğunu duyarsak  yapmakla yükümlü olduğumuz secdeye tilavet...
LGS sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının 16.00’da www.meb.gov.tr –...
Bilindiği üzere dünya futbolunun en büyük organizasyonu FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü...
Bilindiği üzere çevrimiçi konum bildirimi yapmak için tercih ettiğimiz popüler uygulamalardan biri Swarm. Peki swarm...
Samsung Galaxy Note 8 oldukça uzun bir bekleyişin ardından New York’ta ve Türkiye’de aynı zamanda...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet, geliştirici Sesquipedalian SMF 2.1 final sürümünü şöyle duyurdu:   Sevgili Üyeler, Simple Machines uzun zamandır...
Uygulamayı kurduktan sonra Pi Network ağına dahil olup Pi Coin madenciliği yapmak için referans koduna...
Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattının ardından, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yönlendirmesi ile Koronavirüs için vatandaşların...
Muhakkak ki web aleminin en yaygın kullanılan içerik yönetim sistemlerinin (cms) başında WordPress gelmektedir. Bu...
Dilediğiniz renk kodunu seçmek için aşağıdaki uygulamayı kullanabilirsiniz. Listenin altında kodları verilmiş renk listesinden de...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
Çok beğenilen ve tercih edilen tarlılardan olan revaninin nasıl yapıldığını öğrenelim. Revani tatlısı Osmanlı Mutfağından bugüne ulaşmış ve insanların zevkle yediği hoş bir tatlı olmuştur. Revani yapmak ise oldukça kolay...
Dileyene körili mantarlı, dileyene kremalı mantarlı tavuk sote! Tek seferde tava kirletmeden, vakit harcamadan iki...
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ramazan pidesi kaç kalori? Peki ramazan pidesi kilo aldırır mı? İşte tüm...
Malzemeler 400 gr bitter çikolata 2 tatlı kaşığı granül kahve 300 gr krema Kakao
Malzemeler 3 adet yumurta yarım çay bardağı süt Biraz tuz ve yeteri kadar  dilimlenmiş bayat...
Archman Gnu/Linux